بی‌نظیر، تجسمی از دیار افغانستان

در حاشیه نمایشگاه افغانستان با بی‌نظیر پناهی، هنرمند مجسمه ساز اهل افغانستان گفتگویی داشتیم و او...

اسدالله وش
هنرمند: اسدالله وش

در طول تاریخی تمدن ایرانی، حاملان این تمدن فرهنگی برای برآوردن نیازهای ارتباطی، دیوانی و زیبایی­...

ساز فرش
ساز فرش

خالق: سیف  الله شکری آب انبار قاجاری “حکیم” در قزوین است‌؛ ۱۵۰کیلومتر دورتر از هیاهوی پایتخت. جایی...

مطیعی فرد استاد هنر گچ‌بری
مطیفی فرد استاد هنر گچ‌بری

تنظیم کننده: رحیم خزایی        در دهه‌های اخیر هنر گچ‌بری که آمیخته‌ای از ظرافت، انتزاع، عشق و میان...