مسیرصنعت تولید ابریشم درایران

مسیرصنعت تولید ابریشم درایران

ابریشم را می‌شناسیم و نام جاده ابریشم را شنیده‌ایم، ولی این دو چه ربطی به هم دارند و ابریشم در ایران و ایران در جاده ابریشم چه نقشی داشته‌اند؟ 

بلاگ

نمایشگاه گل و نقش زرتشتی دوزی

نمایشگاه گل ونقش(زرتشتی دوزی)۱۹ و۲۰ خرداد همراه با نشست تخصصی تاریخ زرتشتی دوزی در ایران ومعرفی  اقامتگاه بوم گردی نارتی تی تفت برگزار شد .

دیدار با ازدست گستردنی های دستباف

زمان برگزاری: 19 و20 اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

بهار در خانه هفت دست
بهار در خانه هفت دست

زمان برگزاری: 12 و13اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه: بهمن ماه خانه هفت دست

زمان برگزاری: 21 و 22 بهمن ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست