در کوچه باغ های خراسان جنوبی

نمایشگاه خراسان جنوبی به علت شرابط کرونا در تهران، تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد.

متعاقبا اعلام زمان برگزاری اعلام خواهد شد 

بلاگ

نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست
نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست

زمان برگزاری: 25 و 26 آذرماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نماشگاه: کوچار هنر فرابکر
نمایشگاه کوچار هنر فرابکر

زمان برگزاری: 21 و 22 اسفند ماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397
محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست