کارت‌بافی یکی از قدیمی‌ترین دست‌بافته‌ها

حتما نوارهای دست‌بافته‌ای را دیده‌اید که به ساق پا می‌بندند یا به حاشیه لباس می‌دوزند. بافت این...