پایداری در مد از طریق اشتراک‌گذاری

درآغـازقـرن بیسـتم، تولیـدات کیفیـت و طـول عمـرداشـتند و کیفیـت نشـانۀ قـدرت و اعتبـارتولیدکننـده...

زری بافی در هرمزگان

طبق نظر اغلب دیرینه شناسان و خلیج فارس‌نویسان، از زمان‌هاي پیش از تاریخ در سواحل ایران، از اروندرود...

پوشاک سنتی زنان کنارۀ دریای جنوب

این مقاله پوشاک سنتی زنان ایران را از منظری فرهنگی و جامعه شناختی تحلیل می کند.

معرفی و بررسی زیورآلات ترکمن

میل به زیبایی و آراستن خود از دوران‌‌های پیش از تاریخ بر همه ابنا بشر حاکم بوده است و انسان همواره...

زیورآلات سنتی زن بلوچ

تهیه و ساخت زيورآلات که در طول تاريخ از اهمیت ويژه ای برخـوردار بـوده اسـت، از جملـه عناصر فرهنگی...

گونه‌ها و شیوه‌های ساخت و تزئین طلای سنتی یزد

از قدیم هنگام سفر به یزد، رفتن به بازار و دیدن طلاهای یزدی که به خاطر عیار بالا زردتر هستند، جزئی...

چادرشب بافی قاسم‌‌آباد

چادرشب پارچه‌ای است زیبا و رنگارنگ که در قاسم‌‌آباد رودسر و براساس فرهنگ، آداب و رسوم دیرینه مردم...

معرفی ترمه‌های موزه مقدم
معرفی ترمه‌های موزه مقدم

ترمه‌بافی با ابریشم و نخ‌های زرین از گران‌قیمت‌ترین هنرهای قدیمی در ایران و هند است. تکنیک بافت،...

تاریخ سفیددوزی در جهان

در سلسله نشست‌های گنجینه هفت‌دست به تاریخ سفیددوزی پرداختیم. نیلوفر بحرینی‌راد در این نشست به معرفی...

نقش، نشانه و نماد در پارچه و لباس

پوشش افراد می‌تواند نشانگر باورها، گروه یا طبقه اجتماعی و تاریخ و جغرافیایی باشد که فرد در آن زیسته...