مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی: «نان شب» مردم‌نگاران ایران

مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی: «نان شب» مردم‌نگاران ایران نویسنده : مرتضی فرهادی منبع:...

ملاحظه ایی در باب هنر ایران و تفکر نوین
ملاحظه‌ای در باب هنر ایران و تفکر نوین

نویسنده : محمد علی مرادی   هنر به مثابه یکی از ارکان فرهنگ و تمدن جایگاه خاص و ویژه‌ای در روابط...