سیاه‌‌دوزی و خامک‌‌دوزی در سیستان
سیاه‌‌دوزی و خامک‌‌دوزی در سیستان

سیستانی‌ها هنرهای بافندگی و دوزندگی گوناگونی دارند که عبارتند از خولک¬بافی، حصیربافی، گزبافی، دودنی...

نقش آینه در سوزن دوزی بلوچ

سوزن دوزی بلوچ در برخی موارد به آینه آراسته می شود.

آشنایی با نقش دوزی

نقش‌دوزی را‌‌ می‌توانیم یکی از هنرهای رودوزی معرفی کنیم که از قدیم تا به امروز در هنرهای باستانی...

انواع منسوجات یزد در عصر صفوی

قدرتمند شدن دولت صفویه توسط پادشاهانی مثل شاه عباس اول باعث اتحاد سیاسی کشور، رونق تجارت، امنیت...

ابزار و دستگاه عبابافی نائین

عبا روپوشی گشاد و بلند است که بر روی دوش‌ها افکنده می‌شود. جلوی آن باز است و آستین‌های کاذب داشته و...

دست به دست پلاس را تولید کردیم

در مسیر یک سال گذشته اوایل سال 1400 در سفری به خراسان جنوبی بود که داستان تولید پلاس کلید خورد....

كاشي كاري مقرنس در معماري ايران
كاشی‌کاری مقرنس در معماری ايران

نویسنده: دکتر مهدی مکدی نژاد     مقرنس یکی از عناصر مهم و شناخته شده در معماری ایرانی است که از...

پارچه بافی در عصر قاجار
پارچه بافی در عصر قاجار

پرسش و پاسخ با دکتر روح فر   پارچه‌بافي عصر قاجار با وجود غناي طرح و اسلوب بافت تاكنون چندان شناخته...