فرش جنگ فریاد اعتراض به زبان تصویر
فرش جنگ فریاد اعتراض به زبان تصویر

نویسنده:محسن کیهان پور،  ابولقاسم نعمت شهر بابکی   جنگ به عنوان یک فرآیند اجتماعی در هر جامعه ای که...

فصل پنجم گزیده‌ی از کتاب «بازنگری آموزش و تدریس معلمان» “Reforming Teaching and Teacher Education”

اصلاح آینده‌محور در آموزش صنایع‌دستی هدف این فصل از کتاب توصیف آموزش صنایع‌دستی از سه منظر است:...

ضرورت توجه به اهمیت نقش زنان در راستای اهداف توسعه پایدار
ضرورت توجه به اهمیت نقش زنان در راستای اهداف توسعه پایدار

نویسنده: فائزه روح‌افزا           عطیه اکرمی   توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد...

هنر به مثابه پیشه
صنایع دستی: هنر به مثابه پیشه

نویسنده: خیزران اسماعیل زاده   موضوع صنایع دستی در ایران، همواره عرصۀ دیالکتیک بین دو فضای کاملاً...

گروه توسعه محلی خانه هفت‌دست

توسعه در معنی  لغوی به معنای رشد تدریجی در جهت قدرتمند شدن و پیشرفته‌تر شدن است . امروزه با وجود...