نمایشگاه: بهمن ماه خانه هفت دست

زمان برگزاری: 21 و 22 بهمن ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست