بهار در خانه هفت دست

بهار در خانه هفت دست

زمان برگزاری: 12 و13اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست