دیدار با ازدست گستردنی های دستباف

زمان برگزاری: 19 و20 اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست