سفرنامه سمنان

به سمنان رفتیم. سمنان از حاشیه‌های شمالی دشت کویر نمک تا دامنه‌های البرز، طبیعت متنوعی از کویر و دشت و کوه و جنگل را برای مردمانش به ارمغان آورده که در فرهنگ و معماری و پوشاک و نقوش متجلی شده است. نقوشی که از آب و رود و درخت و گل و ماهی تا امواج ماسه و کاروان شتران ریشه گرفته است.

به سمنان رفتیم. سمنان از حاشیه‌های شمالی دشت کویر نمک تا دامنه‌های البرز، طبیعت متنوعی از کویر و دشت و کوه و جنگل را برای مردمانش به ارمغان آورده که در فرهنگ و معماری و پوشاک و نقوش متجلی شده است. نقوشی که از آب و رود و درخت و گل و ماهی تا امواج ماسه و کاروان شتران ریشه گرفته است.
دستباف‌هایی که در عین بهره گیری از فرهنگ محلی، راحتی، زیبایی، مواد طبیعی، متناسب بودن با اقلیم، و دوستدار طبیعت بودن را نیز یکجا دارد. این فرهنگ در غذا‌ها و آواها و نحوه مهمان نوازی مردمان این دیار  در چند اقامتگاه بوم‌گردی این خطه، نمودی دلپذیر یافته است.
برای مطالعه ادامه مطلب فایل pdf دانلود کنید.